หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายถนอมศักดิ์ จันทร์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 
 
 
  การจัดการองค์ความรู้
    ภายในองค์กร
      Knowledge
        Management
       
 
     
    ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
   
 
  แผนที่ดาวเทียม
    Google Earth
   
 
  Naxsolution
    เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ยินดีต้อนรับค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ตำบลน่าอยู่ ฐานความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาผลผลิต
คุณภาพชีวิตยั่งยืนคู่อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม"
นายถนอมศักดิ์ จันทร์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการ
  การบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วม น้ำเสีย
  การจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  การศึกษา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ
  การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
  การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  การสร้างรายได้ และส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  การก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
  การวิศวกรรมจราจร
  การขยายเขตไฟฟ้าและประปา
  การพัฒนาระบบชลประทาน แหล่งน้ำคูคลอง เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและอื่นๆ
  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมือง และการพัฒนาตามผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
พัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์
  การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข/การสร้างความสามัคคี2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น/การเสริมสร้างชุมชน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ หรือรองรับประชาคมอาเซียน
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เลขที่ 106/2 หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 0-3761-5627 โทรสาร : 0-3761-5627 E-mail : thasai.khonyok@gmail.com, saraban@thasainyk.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
จำนวนผู้เข้าชม 7,972,854 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 037-615-627, 064-9987895