หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายถนอมศักดิ์ จันทร์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ยินดีต้อนรับค่ะ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.2 พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.10 พ.ศ.2558 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2543 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.3 พ.ศ.2561 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบรนิหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท. (ฉ.4) พ.ศ.2561 [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2   
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ : 0-3761-5627 โทรสาร : 0-3761-5627
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
จำนวนผู้เข้าชม 811,184 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 064-998-7895