หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ยินดีต้อนรับค่ะ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.2 พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.10 พ.ศ.2558 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2543 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.3 พ.ศ.2561 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบรนิหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท. (ฉ.4) พ.ศ.2561 [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2   
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ : 0-3761-5627 โทรสาร : 0-3761-5627
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
จำนวนผู้เข้าชม 1,406,474 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 037-615-627