หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทราย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายถนอมศักดิ์ จันทร์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 
 
 
  การจัดการองค์ความรู้
    ภายในองค์กร
      Knowledge
        Management
       
 
     
    ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
   
 
  แผนที่ดาวเทียม
    Google Earth
   
 
  Naxsolution
    เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ยินดีต้อนรับค่ะ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/or... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  เกี่ยวกับหน่วยงาน  โครงสร้างองค์กร ตาม URL ที่ 2
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/bo... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู บุคลากร  คณะผู้บริหาร ตาม URL ที่ 2
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  เกี่ยวกับหน่วยงาน  อำนาจหน้าที่ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู แผน  แผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4  (หน้าที่ 35)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/co... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  เกี่ยวกับหน่วยงาน  ติดต่อ ตาม URL ที่ 2
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ระเบียบ  ภายในหน่วยงาน  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549)  ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4

การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/ne... https://www.thasainyk.go.th/ne... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ข่าวสาร  ข่าวประชาสัมพันธ์ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงานมะยงชิด มะปรางหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม URL ที่ 3
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/we... https://www.thasainyk.go.th/we... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู บริการประชาชน  กระดานสนทนา ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ กระดานถาม-ตอบ  ตาม URL ที่ 3
o9 Social Network https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.facebook.com/thasa... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.คลิกไอคอนรูป Facebook มุมขวาด้านบนของหน้าเว็บไซต์และสามารถเชื่อมโยงที่ Facebook ของสำนักงานได้ ตาม URL ที่ 2
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/we... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกหัวข้อ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์
ตาม URL ที่ 2
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู แผน  แผนการดำเนินงาน ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4  (หน้าที่ 7)
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู รายงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู รายงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย  ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ  คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู รายงาน  สถิติ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)  ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู รายงาน  รายงานอื่นๆ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ปีงบประมาณ 2565 ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
o18 E-Service https://www.thasainyk.go.th/ho... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th (ตาม URL ที่ 1)
2.คลิกแบนเนอร์ E-Service ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์หลัก
  - คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ (ตาม URL ที่ 2)
  - คำร้องทั่วไป (ตาม URL ที่ 3)
  - คำร้องขอสนับสนุนน้ำ อุปโภค-บริโภค  (ตาม URL ที่ 4)
  - คำขอรับบริการจัดเก็บมูลฝอย (ตาม URL ที่ 5)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู แผน  แผนจัดหาพัสดุ  ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/ne... https://www.thasainyk.go.th/ne... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ข่าวสาร  ผลจัดซื้อจัดจ้าง ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแชมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-7503 นครนายก หมายเลขครุภัณฑ์ 003-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู รายงาน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน  ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี(สขร.) ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565 ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู การบริหารบุคคล  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู การบริหารบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... https://www.thasainyk.go.th/dn... https://www.thasainyk.go.th/dn... https://www.thasainyk.go.th/dn... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู การบริหารบุคคล  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ตาม URL ที่ 4
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  ตาม URL ที่ 5
- การพัฒนาบุคลากร  ตาม URL ที่ 6
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม URL ที่ 7
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ตาม URL ที่ 8
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู การบริหารบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
 
  (1)     2   
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เลขที่ 106/2 หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 0-3761-5627 โทรสาร : 0-3761-5627 E-mail : thasai.khonyok@gmail.com, saraban@thasainyk.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
จำนวนผู้เข้าชม 7,728,846 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 037-615-627, 064-9987895