หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายถนอมศักดิ์ จันทร์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 
 
 
  การจัดการองค์ความรู้
    ภายในองค์กร
      Knowledge
        Management
       
 
     
    ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
   
 
  แผนที่ดาวเทียม
    Google Earth
   
 
  Naxsolution
    เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ยินดีต้อนรับค่ะ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/or... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน > เกี่ยวกับหน่วยงาน > โครงสร้างองค์กร ตาม URL ที่ 2
ข้อมูลที่แสดง
  - โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
  - โครงสร้างส่วนราชการ
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/bo... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู บุคลากร > คณะผู้บริหาร ตาม URL ที่ 2
ข้อมูลที่แสดง
  - ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
  - ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน > เกี่ยวกับหน่วยงาน > อำนาจหน้าที่ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/co... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ติดต่อ ตาม URL ที่ 2
ข้อมูลที่แสดง
  - ที่อยู่หน่วยงาน
  - หมายเลขโทรศัพท์
  - E-mail
  - แผนที่ตั้ง
  - สายตรงนายก
  - สายตรงปลัด
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/ne... https://www.thasainyk.go.th/ne... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มารับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตาม URL ที่ 3
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/we... https://www.thasainyk.go.th/we... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู บริการประชาชน > กระดานสนทนา ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ กระดานถาม-ตอบ  ตาม URL ที่ 3
หรือ
1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.คลิกไอคอนรูป Messenger มุมขวาด้านล่างของหน้าเว็บไซต์จะสามารถเชื่อโยงกับช่องแชทในเพจ Facebook ของสำนักงานได้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.thasainyk.go.th/ho...
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.thasainyk.go.th/ho...
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.thasainyk.go.th/ho...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.thasainyk.go.th/ho...
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.thasainyk.go.th/ho...
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.thasainyk.go.th/ho...
o13 E-Service https://www.thasainyk.go.th/ho...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://fa6.naxapi.com/thasain... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู การบริหารบุคคล > นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) ตาม URL ที่ 3
4.เลือกไฟล์ PDF ตาม URL ที่ 4
แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีรายละเอียด  ดังนี้
(1) โครงการหรือกิจกรรม  (หน้า 43-49)
(2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม  (หน้า 50)
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม  (หน้า 43-49)
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.thasainyk.go.th/ho... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/pr... https://www.thasainyk.go.th/dn... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก www.thasainyk.go.th ตาม URL ที่ 1
2.เลือกเมนู ระเบียบ > ประกาศ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกหัวข้อ ประกาศ อบต.ท่าทราย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย  ตาม URL ที่ 3
ปรากฎไฟล์ PDF ดังนี้
  - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
  - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
  - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.เลือกไฟล์ PDF (ประกาศ ประมวลจริยธรรมฯ) ตาม URL ที่ 4
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
  (1)     2   
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เลขที่ 106/2 หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 0-3761-5627 โทรสาร : 0-3761-5627 E-mail : thasai.khonyok@gmail.com, saraban@thasainyk.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
จำนวนผู้เข้าชม 8,192,104 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 037-615-627, 064-9987895